Miljørigtig ukrudtsbekæmpelse

Med WRS 200 systemet har Kärcher udviklet en effektiv metode til at fjerne ukrudt på især belægningsarealer. Kärcher har en grundidé om at bruge opvarmning af vand til rengøring, og derfor er det nærliggende også at bruge vand til fjernelse af ukrudt. Systemet bruger varmt vand, hvor vandet varmes op til 99,9 grader. Herved blancheres bladene, og efter nogle dage visner ukrudtet. Effekten er bedre end damp, specielt overfor planter med dybe rødder som f.eks. mælkebøtter.

Et sikkert valg

Ud over at Kärcher WRS 200 systemet er mere effektivt mod ukrudt end damp og gas, har det endnu en fordel i forhold til gasmetoden, der potentielt kan medføre brandfare.
Med flere historisk tørre somre med stor risiko for brand og afbrændingsforbud, har ukrudtsbekæmpelse med gasbrænding været sat ud af spil i længere perioder. Dette har øget interessen for systemer som på en sikker måde kunne opfylde behovet for sikker ukrudtsbekæmpelse. Et behov som til fulde opfyldes med Kärcher WRS 200 systemet.


logo-grafik

Bedste løsning mod ukrudt og nedtrådt tyggegummi

WRS-200

Fjernelse af nedtrådt tyggegummi

En voksende udfordring

Tyggegummibekæmpelse er igennem årene blevet en større del af arbejdet med at vedligehold pladser, torve, veje, fortove og andre arealer med fast belægning.

Fjernelse af tyggegummi er besværlig, fordi det trædes ned i belægningen og herefter kort tid hærder op. Derfor kan det ikke bare fejes op eller skrabes op. Løsninger med kemi, som f.eks. rensebenzin, er både en besværlig og arbejdskrævende løsning, som ikke er god for miljøet. Nogle belægninger kan ikke tåle kemi og derfor kan det være endnu svære at fjerne. Manuel fjernelse har desuden en pris på 3-5 kr. pr. tyggegummi og tager lang tid.

Her kan Kärcher WSR 200 systemet bruges som en væsentligt billigere, lettere og miljørigtig løsning. Ved hjælp af den varme højtryksstråle kan tyggegummiklatteren let blødgøres og fjernes. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at skabe efter, derfor er der også indeholdt i systemet en mekanisk skraber. Udstyret til tyggegummibekæmpelse er en tilkøbsmulighed.

Se den her

https://ladingmf.dk/wp-content/uploads/2020/03/IMG_2209.mov

Skumløsning

Yderligere mulighed for tilvalg på:
HDS trailer, HDS1000 og WRS200

Der er stadig stor fokus på en miljørigtig ukrudtbekæmpelse, men uden at gå på kompromis med værktøjet. Der er nu mulighed for at tilføje endnu et stykke værktøj til varm-vandanlægget til ukrudtbekæmpelsen! Skummet holder på varmen, som er lige netop dét, som bekæmper ukrudtet! 
Væsken er biologisk og nedbrydes/forsvinder efter ca. 5 min.

Vil du høre mere?

Er du interesseret i at høre mere eller se en demo, så kan du kontakte Mikkel.

Mikkel Schlüter

Ejer