Kärcher WRS 200

Miljørigtig ukrudtsbekæmpelse

Med WSR 200 systemet har Kärcher udviklet en effektiv metode til at fjerne ukrudt på især belægningsarealer. Kärcher har en grundidé om at bruge opvarmning af vand til rengøring, og derfor er det nærliggende også at bruge vand til fjernelse af ukrudt. Systemet bruger varmt vand, hvor vandet varmes op til 98 grader, og rammer ukrudtet med højtryk. Herved blancheres bladene, og efter nogle dage visner ukrudtet. Effekten er bedre end damp, specielt overfor planter med dybe rødder som f.eks. mælkebøtter.

Et sikkert valg

Ud over at Kärcher WSR 200 systemet er mere effektivt mod ukrudt end damp og gas, har det endnu en fordel i forhold til gasmetoden, der potentielt kan medføre brandfare.
Med flere historisk tørre somre med stor risiko for brand og afbrændingsforbud, har ukrudtsbekæmpelse med gasbrænding været sat ud af spil i længere perioder. Dette har øget interessen for systemer som på en sikker måde kunne opfylde behovet for sikker ukrudtsbekæmpelse. Et behov som til fulde opfyldes med Kärcher WSR 200 systemet.

logo-grafik

Bedste løsning mod ukrudt og tyggegummi

WRS-200

Fjernelse af tyggegummi

En voksende udfordring

Tyggegummibekæmpelse er igennem årene blevet en større del af arbejdet med at vedligehold pladser, torve, veje, fortove og andre arealer med fast belægning.

Fjernelse af tyggegummi er besværlig, fordi det trædes ned i belægningen og herefter kort tid hærder op. Derfor kan det ikke bare fejes op eller skrabes op. Løsninger med kemi, som f.eks. rensebenzin, er både en besværlig og arbejdskrævende løsning, som ikke er god for miljøet. Nogle belægninger kan ikke tåle kemi og derfor kan det være endnu svære at fjerne. Manuel fjernelse har desuden en pris på 3-5 kr. pr. tyggegummi og tager lang tid.

Her kan Kärcher WSR 200 systemet bruges som en væsentligt billigere, lettere og miljørigtig løsning. Ved hjælp af den varme højtryksstråle kan tyggegummiklatteren let blødgøres og fjernes. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at skabe efter, derfor er der også indeholdt i systemet en mekanisk skraber. Udstyret til tyggegummibekæmpelse er en tilkøbsmulighed.

Vil du høre mere?

Er du interesseret i at høre mere eller se en demo, så kan du kontakte Mikkel.

Mikkel Schlüter

Ejer

  • 24247627
  • mst@ladingmf.dk