NoWeed

Ukrudtsbekæmpelse med NoWeed varmtvandsanlæg

Med et NoWeed varmvandsanlæg får du et effektivt anlæg til ukrudtsbekæmpelse. Vores anlæg anvender 100% rent vand og du kan bekæmpe ukrudtet uden nogen brug af pesticider eller ukrudtsmiddel. Det eneste det kræver er at vandet i anlæggets tank opvarmes i en digitalt styret kedel, hvilket sikre en temperatur på minimum 98 grader ved dysens afgang. Når vandet har den ønskede temperatur, ville en lampe lyse, som indikere at anlægget er klar til brug. Du kan bekæmpe ukrudt med NoWeed langs bygninger og under hækken i hele sæsonen og i tørkeperioder. Der er ingen brandfare i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse med varmt vand.

Vi har forsket meget i at finde den rigtige måde at overføre energien i det varme vand til planten, da det er her den store forskel i virkningsgraden ligger. Lanserne og de specielle dyser leverer store vanddråber som mindsker afkølingen af vandet inden de rammer planten. Når vandet rammer planten, bliver den blancheret. Dette sker når planten bliver opvarmet til mere end 76 grader. Det resulterer i at cellerne i planten sprænger og dør. Derved sikrer du en effektiv metode til at fjerne ukrudt på.

Fordelen ved varmt vand kontra damp og åben ild er, at vandet trænger længere ned i rødderne og sikre en bedre og længerevarende virkning. Det har Københavns universitet og miljøstyrelsen bevist ved forskning, at behandling med varmtvand holder 2-3 gange længere end damp og åben ild.

Høj kvalitet og ydeevne er en garanti med NoWeed

NoWeed varmvandsanlæg og udstyret er fremstillet i et samarbejde med Rala Tech. Derfor kan vi garantere at anlægget er af høj kvalitet, har en god ydeevne og er nemt at anvende. 

Du kan nemt og enkelt mobilisere dit NoWeed varmvandsanlægget ved at montere anlægget på forskellige køretøjer eller vogne. I vores billedegalleri kan du se, hvordan anlægget eksempelvis kan monteres:

Det er mere sikkert at anvende varmt vand til ukrudtsbekæmpelse, da du undgår brandfare, så du ikke kommer til at påføre skader på nærtstående genstande eller anden vegetation. 

NoWeed varmvandsanlægget er nemt at mobilisere, da du nemt og enkelt kan montere anlægget på forskellige køretøjer eller vogne. Se billederne nedenfor for at danne dig et overblik over, hvordan du vil mobilisere dit nye NoWeed varmvandsanlæg:

Her kan du se hvordan NoWeed varmvandsanlægget virker

Derfor bør du vælge NoWeed anlægget til ukrudtsbekæmpelse:

Kemikaliefri

Miljøvenlig og effektiv ukrudtsbekæmpelse

Forurener ikke omgivelser og grundvand

Kan anvendes året rundt

Kan give koldt vand til vanding af blomster og bede

Kan anvendes som højtryksrenser og algebekæmpelse

Anlægget er perfekt til brug for desinficering af alle overflader

NoWeed anlægget leveres som standard med integreret palleramme – for nem montering og tilpasning.

NW300

NW600

NoWeed datablade

NW300-EL-6_Datablad
NW300-EL-6
NW600-EL-6_Datablad
NW600-EL-6
NW600-20-16_Datablad
NW600-20-16
NW600-13-24_Datablad
NW600-13-24
NW600-21-24_Datablad
NW600-21-24

Vil du høre mere om NoWeed?

Er du interesseret i at høre mere om NoWeed varmvandsanlæggene eller se en demo af dem, så kan du kontakte Mikkel og lav en aftale. Hos Lading Maskinforretning gør vi altid meget ud af at du får de korrekte informationer, og vi vil gerne vise dig hvordan vores maskiner virker, så du er helt opdateret med maskinernes funktioner og muligheder.

Mikkel

Mikkel Schlüter

Ejer