Træfældningens 5 trin

I forbindelse med træfældning er det uhyre vigtigt for det sikre og effektive arbejde at benytte sig af de korrekte arbejdsteknikker. Her præsenterer vi 5 trin til en succesfuld træfældning ved hjælp af kædesave – følg disse, når dine træer skal fældes.

1. Forberedende foranstaltninger før træfældning

Planlægning er udgangspunktet for en sikker arbejdsmetode. Træfældning skal organiseres, det rette (eller de rette) skovningsmaskiner skal udvælges tilpasset omstændighederne, og du skal ligeledes gøre nogle foranstaltninger angående oprydningsarbejdet.

En vigtig forberedelse angår, hvorvidt området har nogle større hindringer såsom luftledninger, veje eller bygninger. Det er vigtigt, at du opstiller advarselsskilte, f.eks. hvis en vej krydser skovningsområdet, eller hvis skovningsområdet er nær befolkede områder, hvor mennesker kan være i fare.

Du skal også vurdere hvilket fældeværktøj, der passer bedst til træfældningen. Træets størrelse er typisk den afgørende faktor for valg af fældeværktøj. Håndkraft burde f.eks. være tilstrækkelig til nedlæggelsen af de mindste træer, om end en lang stang også kan være dig ganske behjælpelig i nogle tilfælde.

Under langt de fleste træfældninger foregår selve fældningen med hjælp fra en kædesav. Det er selvfølgelig også vigtigt at vælge den rette sav, men herunder finder du en kort liste af andre værktøjer, der også er anvendelige:

Til små træer i forbindelse med udtynding, er fodbrækjernet et hensigtsmæssigt værktøj. Det fungerer sådan, at du indsætter værktøjet før fældesnittets afslutning, hvorefter du placerer hele din vægt på løftestangen. Fodbrækjernet er praktisk i den forstand, at du kan opbevare det i et hylster i skovhuggerbæltet, og det er desuden normalvis teleskopisk.

Et almindeligt brækjern er anvendeligt ifb. med træfældning af relativt små træer. Du skal indsætte brækjernet midt og helt bagerst i fældesnittet, førend fældesnittet afsluttes – dette maksimerer løftekraften, og det er vigtigt, du løfter med benene og holder ryggen ret.

Slagbrækjernet kan erstatte brækstangen, da det anvendes på samme måde, men slagbrækjernet kan ligeledes anvendes som et slagværktøj i de tilfælde, hvor der bruges fældekiler.
Skal du fælde et mellemstort eller stort træ, er fældekiler ideelle. Du skal placere fældekilerne før afslutningen af fældesnittet, og du slår dem ind med f.eks. en økse eller et slagbrækjern. For at undgå eventuelt at beskadige kædesaven er det mest praktisk, at fældekilerne er af plastik eller aluminium i det tilfælde, at du skulle komme til at skære i kilerne. 

Har du behov for maksimal power og sikkerhed, er et spil det bedste værktøj at anvende. Spillet er en stålwire, hvis maksimale virkning er afhængig af, at du fastgør det så højt oppe i træet som muligt.
Der er naturligvis flere øvrige aspekter, der kræver forberedelse – disse vil blive gennemgået i de nedenstående trin.

Træfældningens 5 trin_Lading Maskinforretning
Træfældningens 5 trin_Lading Maskinforretning

 2. Vurdér fældningsretningen og træets skævhed og højde

Det er vigtigt at vurdere og fastlægge træets fældningsretning, og dette gør du ved pertentligt at undersøge træet – afgør, hvordan grenene ser ud, og hvordan de vokser. Kontrollér i øvrigt også vindretningen, da vinden også er en medvirkende faktor i forhold til hvordan træet falder. Det er des mere vigtigt at rydde områderne omkring træet – både i den forventede fældningsretning og i et område på ca. 45 grader i begge retninger bag træet, herved forbereder du nemlig en flugtrute.  

Det er også utroligt behjælpeligt at vurdere træets skævhed såvel som højde. For er du i tvivl om træets naturlige fældningsretning, er det nødvendigt at gå et par skridt væk fra træet og determinere skævheden ved at anvende en lodsnor: Du lader lodsnoren sigte mod toppen af træstammen, og så måler du afstanden fra lodsnorens anslagspunkt til midt på stammen.

Du kan vurdere træets højde ved at følge tre trin:

 1. Først skal du skabe en retvinklet trekant mellem dit øje, hånd og en pind. Dette gør du ved at holde en pind lodret i udstrakt arm direkte foran dig selv – pindens længde skal være lig afstanden mellem dit øje og din hånd.
 2. Du vender dig mod træet og placerer dig i en afstand, hvor træet og pinden ser ud til at være lige høje. Er træet skævt, skal du måle fra siden, således træet ikke hælder imod eller væk fra dig, ellers vil resultatet ikke blive retvisende.
 3. Herefter måler du den faktiske afstand mellem dig og træet – denne afstand er lig træets højde. 

3. Beskæring af stammen

Efter rydning af nærområde, opstilling af advarselsskilt og fastlægning af fælderetning og flugtrute, er tiden inde til at beskære stammen. Det er også vigtigt at tjekke, hvorvidt du har nok brændstof i tanken, da det selvsagt er uhensigtsmæssigt at måtte stoppe midt i den pågældende opgave.

Før du udfører indsnittet, er det vigtigt, at du beskærer stammen, så der ikke sidder grene og kviste i vejen. Trækkæden, altså savsværdets underside, er den sikreste teknik i beskæringen – og du skal beskære fra toppen og ned.

4. Valg af skæreteknik

Når du skal vælge skæreteknik, skal du sammentænke træets størrelse og hældning og kædesavens størrelse.

Indsnittet kan foretages, når du har beskåret stammen for grene og kviste op til skulderhøjde. Det er i denne forbindelse væsentligt, at du sørger for: 1) at fældekammen har en ensartet tykkelse med de rigtige mål, og 2) at indsætte fældekilen eller brækjernet, før træet klemmer omkring savsværdet.

5. Tjek om træet har sygdomme

Det sidste trin i denne guide angår træets sundhed, for træets sundhed påvirker træfældningen. Observerer du misfarvninger, blødt eller opsvulmet træ, er det nødvendigt at være yderst forsigtig. Træ i råd svækker træfibrene, og det kræver i et sådant tilfælde at fælde træet i dets naturlige fældningsretning. Et angreb af råd aftager typisk højere oppe i træet, og det kan derfor være fordelagtigt, hvis du fælder træet med en ekstra høj træstub – og i nogle tilfælde er spil også godt at anvende.

Som de 5 ovenstående trin har tydeliggjort, er forberedelsen et af de mest afgørende aspekter inden for træfældning. Herunder er en opsummering af de forskellige forberedelser og andre foranstaltninger, der er nødvendige for en vellykket træfældning:

 • Afsøg og ryd området for hindringer og lokalisér hvor det er nødvendigt at opstille advarselsskilte.
 • Fastlæg træets fældningsretning – og vurdér træets højde og skævhed.
 • Planlæg en flugtrute i det tilfælde, at fældningen skulle ske imod forventning.
 • Korrekt værktøj til den specifikke fældning er afgørende. Foruden kædesaven er følgende værktøjer essentielle i træfældning: fodbrækjern, brækjern, slagbrækjern, fældekiler og stålwire.
 • Beskær træstammen til skulderhøjde, førend du fælder træet.
 • Sørg for at have tilstrækkeligt brændstof på din kædesav.
 • Udvælg skæreteknik – og hav det rette udstyr dertil.
 • Undersøg træet for sygdomme – og medtænk træets sundhed i din fældning.

Har du brug for en ny motorsav? Lad os hjælpe dig

 • Husqvarna Aspire P5-P4A Inkl. Batteri Og Lader_1
 • Husqvarna Aspire P5-P4A ekskl. batteri og lader_1
 • Motorsav Volpi KVS5100 Motorsav kr. 2.299,00 inkl. moms Tilføj til kurv
 • Motorsav Volpi KVS8000 motorsav kr. 4.495,00 inkl. moms Tilføj til kurv
Indkøbskurv